Arts · Persian Culture · Persian Poets

در مورد خیام

در مورد خیام داستان زیبایی گفته اند که او همزمان حسن صباح و خواجه نظام الملک بود در بزرگی هر سه صاحب منصب بودند.

حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه بود

Advertisements
Persian Culture · Persian Poets

نادر نادرپور

نادر نادرپور یکی از شاعران معاصر کشور است که در کرمان در سنه 1308 خردادماه به دنیا آمد در سن هفتاد سالگی در امریکا (لس آنجلس) فوت کرد به علت سکته قلبی. او فرزند تقی میرزا و از نوادگان خاندان نادرشاه افشار بود و در زمان تحصیل برای ادامه مراحل دانشگاهی به سوربن فرانسه رفت…… Continue reading نادر نادرپور

Persian Culture · Persian Poets

Ferdowsi

از این رو تا پایان عمر بخش های دیگری را به آن اضافه کرد سراپا حالت گله و انتقاد از سلطان وقت محمود غزنوی را داشت او در اشعارش چندبار به سن خود اشاره کرد و خود را هشتاد و شش ساله یاد کرده. خوشا    مرز   ایران      عنبر    نسیم                    که  خاکش  گرامی تر…… Continue reading Ferdowsi

Persian Culture · Persian Poets

حافظ و ایرانیان

حافظ شاید تنها شاعریست که دیوانش مونس لحظه های تنهایی و عسرت و شادی و شعف باشد او با کلام جادوئی خود ما را در هر حالی میتواند مشغول بدارد و با تفعلی که با اشعارش مردمان میزند به طریقی به آینده خود نظر دیگری میکنند و آینده نگری را در اشعار او در برمیگیرند.…… Continue reading حافظ و ایرانیان