healthcare

خدمات مهم درمانگاه فرانسوی و جامعه خیراندیشی فرانسه

درمانگاه فرانسوی وجامعه خیراندیشی فرانسه به شهروندان فرانسه زبان نیازمند کمک می کنند. ببیش از ۴۰۰ هزار تبعه کشور فرانسه درشهر لندن زندگی می کنند و بسیاری از آن ها برای دریافت کمک های پزشکی با مشکلاتی روبرو هستند. حتی میان شهروندان فرانسوی که می توانند هزینه بیمه های درمانی شان را پرداخت کنند هم برخی بخاطرمسئله ندانستن زبان انگلیسی به مشکل برمی خورند. درمانگاه فرانسوی و جامعه خیراندیشی فرانسه، کلینکی را اداره می کنند که در آن خدمات پزشکی خود را به بیماران فرانسوی زبان ارائه می کنند

این سازمان نیکوکاری درطول سال ها از حامیان اصیل و نام آوری برخوردار بوده، از جمله علیاحضرت ملکه الیزابت، ملکه مادر. درحال حاضر هم ، والاگهر دوشس کورنول یکی از حامیان اصلی ( “دی اف – اس اف بی”) به شمار می رود

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s