Life · Women

خندیدن یک نیایش است اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!
بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد.چنین خنده ای پدیده ای نادر است!
 
کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را
می بیند.
کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!
شادی اگر تقسیم شود،دو برابر می شود!
غم اگر تقسیم شود،نصف می شود!
همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!
یادت باشه!انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!
جمیله خرازی4
 
کمی موسیقی گوش کن،برقص،بخند(حتی به زور)،آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!
حتی برای لحظه ای نیز شده در کنار عشقت لبخند بزن و حض لحظه زندگی ببر 
جمیله خرازی2
فراموش نکن!همین لحظه را،اگر گریه کنی یا بخندی!بالاخره می گذرد،امتحان کن! 
بهشت یعنی،شادی،خنده،سرور و شعف!
جای تأسف است!ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم،ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم
با شادی خدا را و ضیافت زندگی را  تجلیل می کنیم
سرور و شادی،خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!
شادی ، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است
ضرر نمی کنی!از هم اکنون لبخند زدن را تجربه  کن 
مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه

 شاد باشید

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s